Тик Так и Зорка

Петок, 19 Март

March 19, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 35
Тик Так и Зорка
Петок, 19 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 19 Март
Mar 19, 2021 Season 3 Episode 35
Тик Так и Зорка

Милион родендени и уште толку молби, слободен термин ни за лек - некои веќе почнаа да не споредуваат со болница.  Брз и забавен Петок под палката на Тик Так и Зорка.  Жестока дискусуја на тема семеен буџет. Фејсбук со нов систем за наплата и рестрикција до 50 коментари на ден- како тоа ја погоди нашата роденденка. Што пропуштивте, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Милион родендени и уште толку молби, слободен термин ни за лек - некои веќе почнаа да не споредуваат со болница.  Брз и забавен Петок под палката на Тик Так и Зорка.  Жестока дискусуја на тема семеен буџет. Фејсбук со нов систем за наплата и рестрикција до 50 коментари на ден- како тоа ја погоди нашата роденденка. Што пропуштивте, сумирано во 30 минути.