Тик Так и Зорка

Вторник, 23 Март

March 23, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 38
Тик Так и Зорка
Вторник, 23 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 23 Март
Mar 23, 2021 Season 3 Episode 38
Тик Так и Зорка

Зошто аплаудираме кога слетува авионот? Измисливме нови, Македонски, хороскопски знаци.Што сакаат да бидат кога ќе пораснат денешниве деца и колку тоа е променето од наше време? Одговори на сите овие прашања ќе најдеш овде, во вторничкото издание на Тик Так и Зорка

Show Notes

Зошто аплаудираме кога слетува авионот? Измисливме нови, Македонски, хороскопски знаци.Што сакаат да бидат кога ќе пораснат денешниве деца и колку тоа е променето од наше време? Одговори на сите овие прашања ќе најдеш овде, во вторничкото издание на Тик Так и Зорка