Тик Так и Зорка

Четврток, 25 март

March 25, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 40
Тик Так и Зорка
Четврток, 25 март
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 25 март
Mar 25, 2021 Season 3 Episode 40
Тик Так и Зорка

Дали спиеш со спуштена ролетна и 100 snooze аларми? Кои се најважните 90 минути од ноќта? Како со апликација за мобилен телефон да пресметаш колку тоалет хартија ти треба?Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Дали спиеш со спуштена ролетна и 100 snooze аларми? Кои се најважните 90 минути од ноќта? Како со апликација за мобилен телефон да пресметаш колку тоалет хартија ти треба?Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.