Тик Так и Зорка

Петок, 26 март

March 26, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 41
Тик Так и Зорка
Петок, 26 март
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 26 март
Mar 26, 2021 Season 3 Episode 41
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка утринава Ви ја откриваат мистеријата и тајната на имињата. На тема имиња, кои се новите имиња на улиците? Кратко роденденски разговаравме со инспитативна 80 годишна госпоѓа која ни го разубави денот. Каква врска има загадувањето со машкоста? Што пропуштивте утринава,сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка утринава Ви ја откриваат мистеријата и тајната на имињата. На тема имиња, кои се новите имиња на улиците? Кратко роденденски разговаравме со инспитативна 80 годишна госпоѓа која ни го разубави денот. Каква врска има загадувањето со машкоста? Што пропуштивте утринава,сумирано во 30 минути.