Тик Так и Зорка

Понеделник, 29 март

March 29, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 42
Тик Так и Зорка
Понеделник, 29 март
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 29 март
Mar 29, 2021 Season 3 Episode 42
Тик Так и Зорка

На Тик Так и Зорка, Понеделник им се падна во Недела. Дознајте како изгледа новата предлог маска против Ковид 19 измислена од научник од Мексико. Каде избегаа Македонците овој викенд и каква е таа весела математика со која се послужија нашите? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

На Тик Так и Зорка, Понеделник им се падна во Недела. Дознајте како изгледа новата предлог маска против Ковид 19 измислена од научник од Мексико. Каде избегаа Македонците овој викенд и каква е таа весела математика со која се послужија нашите? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.