Тик Так и Зорка

Среда, 31 Март

March 31, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 44
Тик Так и Зорка
Среда, 31 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 31 Март
Mar 31, 2021 Season 3 Episode 44
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес ве враќаат  во 80тите на тема патувањата со тогаш популарните и највозени автомобили во Југославија. Кој што возеше и на што се сеќавате? Каква е историјата на популарното возило Лада и на Југото? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка денес ве враќаат  во 80тите на тема патувањата со тогаш популарните и највозени автомобили во Југославија. Кој што возеше и на што се сеќавате? Каква е историјата на популарното возило Лада и на Југото? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.