Тик Так и Зорка

Понеделник, 5 Април

April 05, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 46
Тик Так и Зорка
Понеделник, 5 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 5 Април
Apr 05, 2021 Season 3 Episode 46
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес ја разоткриваат мистеријата и симптомите, на состојбата наречена "урок". По кои принципи и правила се водат пензионерите при избирање на леб, наутро? И како се постапува при контакт со лице со титула ДИРЕКТОР? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!

Show Notes

Тик Так и Зорка денес ја разоткриваат мистеријата и симптомите, на состојбата наречена "урок". По кои принципи и правила се водат пензионерите при избирање на леб, наутро? И како се постапува при контакт со лице со титула ДИРЕКТОР? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!