Тик Так и Зорка

Вторник, 6 Април

April 07, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 47
Тик Так и Зорка
Вторник, 6 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 6 Април
Apr 07, 2021 Season 3 Episode 47
Тик Так и Зорка

Што е тоа "сивосекусалност" и "алосексусалност"? Уште рано изутрина решаваме животни мистерии! Зошто Путин е избран за најМАЖ во Русија 10-та година по ред на скоро свои 70 години? Тик Так и Зорка изненадени од повикот на бивш пациент во 8ми Септември. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Што е тоа "сивосекусалност" и "алосексусалност"? Уште рано изутрина решаваме животни мистерии! Зошто Путин е избран за најМАЖ во Русија 10-та година по ред на скоро свои 70 години? Тик Так и Зорка изненадени од повикот на бивш пациент во 8ми Септември. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.