Тик Так и Зорка

Среда, 8 Април

April 07, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 48
Тик Так и Зорка
Среда, 8 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 8 Април
Apr 07, 2021 Season 3 Episode 48
Тик Так и Зорка

Детска пошта, миризливи пликца и сликички... се навраќаме наназад низ времето, аобиравте ли и Вие? Како кинезите го решиле крадењето на тоалетна хартија во јавните тоалети? И колку е тешко/лесно да звучиш секси на некој од македонските дијалекти? 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Детска пошта, миризливи пликца и сликички... се навраќаме наназад низ времето, аобиравте ли и Вие? Како кинезите го решиле крадењето на тоалетна хартија во јавните тоалети? И колку е тешко/лесно да звучиш секси на некој од македонските дијалекти? 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.