Тик Так и Зорка

Четврток, 8 Април

April 09, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 49
Тик Так и Зорка
Четврток, 8 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 8 Април
Apr 09, 2021 Season 3 Episode 49
Тик Так и Зорка

Тик Таки Зорка утринава на тема: "Зошто жените молчат?" И кои бабини совети (не)треба да ги послушате доколку сакате долг и успешен брак? Дали снегот ги изненади повторно македонија пат? Во Скопје сонце, кон Охрид снег! Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути

Show Notes

Тик Таки Зорка утринава на тема: "Зошто жените молчат?" И кои бабини совети (не)треба да ги послушате доколку сакате долг и успешен брак? Дали снегот ги изненади повторно македонија пат? Во Скопје сонце, кон Охрид снег! Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути