Тик Так и Зорка

Понеделник, 12 Април

April 12, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 50
Тик Так и Зорка
Понеделник, 12 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 12 Април
Apr 12, 2021 Season 3 Episode 50
Тик Так и Зорка

Утринава дознавате чии маж прави мекици, додека жената ужива во мајчинството. Кои се најинтересните правила во бонтон и дали жената оди од лево или од десно на мажот? Колку ги чинеше пикникот во Дојран слушатели од Штип? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Утринава дознавате чии маж прави мекици, додека жената ужива во мајчинството. Кои се најинтересните правила во бонтон и дали жената оди од лево или од десно на мажот? Колку ги чинеше пикникот во Дојран слушатели од Штип? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.