Тик Так и Зорка

Вторник, 13 Април

April 13, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 51
Тик Так и Зорка
Вторник, 13 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 13 Април
Apr 13, 2021 Season 3 Episode 51
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес решаваат мистерии на тема: Колку начини постојат за да се одговори прашањето "Како си?" И кој е најчестиот? Дали го знаете сметањето на деновите според календарот на Тик Так? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка денес решаваат мистерии на тема: Колку начини постојат за да се одговори прашањето "Како си?" И кој е најчестиот? Дали го знаете сметањето на деновите според календарот на Тик Так? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.