Тик Так и Зорка

Среда, 14 Април

April 14, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 52
Тик Так и Зорка
Среда, 14 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 14 Април
Apr 14, 2021 Season 3 Episode 52
Тик Так и Зорка

Зошто Швајцарците закопуваат гаќи и каква е поврзаноста со машкиот карактер и видот на гаќите кои тие ги носат? Кои три намирници имаат ист вкус ако се јадат со затнат нос? Ова  се само дел од работите кои го обележаа денот. Се што пропушти утринава., сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Зошто Швајцарците закопуваат гаќи и каква е поврзаноста со машкиот карактер и видот на гаќите кои тие ги носат? Кои три намирници имаат ист вкус ако се јадат со затнат нос? Ова  се само дел од работите кои го обележаа денот. Се што пропушти утринава., сумирано во 30 минути.