Тик Так и Зорка

Четврток, 15 Април

April 16, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 53
Тик Так и Зорка
Четврток, 15 Април
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 15 Април
Apr 16, 2021 Season 3 Episode 53
Тик Так и Зорка

ТикТак и Зорка, во недостиг на кафани и дружба, се потсетуваат на тема "келнери"- што е потребно за еден келнер да биде добар келнер и со кои имиња им се обраќате на келнерите? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!

Show Notes

ТикТак и Зорка, во недостиг на кафани и дружба, се потсетуваат на тема "келнери"- што е потребно за еден келнер да биде добар келнер и со кои имиња им се обраќате на келнерите? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!