Тик Так и Зорка

Среда, 19 Мај

May 19, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 72
Тик Так и Зорка
Среда, 19 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 19 Мај
May 19, 2021 Season 3 Episode 72
Тик Так и Зорка

Кои беа најдобрите песни од Евровизија? Што направивме ние годинава? И дали Евровизија почна да го губи сјајот? Се потсетуваме на најдобрите песни! Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Кои беа најдобрите песни од Евровизија? Што направивме ние годинава? И дали Евровизија почна да го губи сјајот? Се потсетуваме на најдобрите песни! Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.