Тик Так и Зорка

Четврток, 20 Мај

May 20, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 73
Тик Так и Зорка
Четврток, 20 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 20 Мај
May 20, 2021 Season 3 Episode 73
Тик Так и Зорка

Зошто мажите се во подредена улога во споредба со жените. Лавина од коментари и спротивставени мислења. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Зошто мажите се во подредена улога во споредба со жените. Лавина од коментари и спротивставени мислења. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.