Тик Так и Зорка

Четврток, 20 Мај

May 20, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 74
Тик Так и Зорка
Четврток, 20 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 20 Мај
May 20, 2021 Season 3 Episode 74
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес ги откриваат неправдите нанесени кон сиот машки род. Кога жените имаат предност? Кекел не просветли со битолцизмите за градникот, а честитавме и два родендени од кој едниот слатко ќе ве изнасмее. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка денес ги откриваат неправдите нанесени кон сиот машки род. Кога жените имаат предност? Кекел не просветли со битолцизмите за градникот, а честитавме и два родендени од кој едниот слатко ќе ве изнасмее. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.