Тик Так и Зорка

Среда, 26 Мај

May 26, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 76
Тик Так и Зорка
Среда, 26 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 26 Мај
May 26, 2021 Season 3 Episode 76
Тик Так и Зорка

Денешното будење со Тик Так и Зорка го посветивме на таблицата множење. Дали нашите деца знаат или не знаат да бројат? Дали ќе се измисли апликација за пипкање леб преку екран? И колку денешните деца се понапред или поназад во однос на нас? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути

Show Notes

Денешното будење со Тик Так и Зорка го посветивме на таблицата множење. Дали нашите деца знаат или не знаат да бројат? Дали ќе се измисли апликација за пипкање леб преку екран? И колку денешните деца се понапред или поназад во однос на нас? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути