Тик Так и Зорка

Четврток, 27 Мај

May 27, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 77
Тик Так и Зорка
Четврток, 27 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 27 Мај
May 27, 2021 Season 3 Episode 77
Тик Так и Зорка

Доаѓа летото, па ве потсетуваме кои се работи не треба да ги заборавате во возило. Ги анализираме сите предности и бенефити кои ги носи нашиот нов спонзор- мотиката и се расфрламе со еден куп бескорисни факти. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минити. 

Show Notes

Доаѓа летото, па ве потсетуваме кои се работи не треба да ги заборавате во возило. Ги анализираме сите предности и бенефити кои ги носи нашиот нов спонзор- мотиката и се расфрламе со еден куп бескорисни факти. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минити.