Тик Так и Зорка

Понеделник, 31 Мај

May 31, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 79
Тик Так и Зорка
Понеделник, 31 Мај
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 31 Мај
May 31, 2021 Season 3 Episode 79
Тик Так и Зорка

ТикТак и Зорка денес размислуваа за венчаниците и нивната улога по свадбата. Дали запишувањето на децата на активности е докажување на статусот на родителот или желба на детето? Дискриминација или казна? Која е разликата? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

ТикТак и Зорка денес размислуваа за венчаниците и нивната улога по свадбата. Дали запишувањето на децата на активности е докажување на статусот на родителот или желба на детето? Дискриминација или казна? Која е разликата? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.