Тик Так и Зорка

Вторник, 1 јуни

June 01, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 80
Тик Так и Зорка
Вторник, 1 јуни
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 1 јуни
Jun 01, 2021 Season 3 Episode 80
Тик Так и Зорка

Денес дебатираме дали е подобро да се живее во куќа или зграда, анализираме живот со комшии и бараме храбри волонтери да кажат зошто прекршиле полицискиот час. Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Денес дебатираме дали е подобро да се живее во куќа или зграда, анализираме живот со комшии и бараме храбри волонтери да кажат зошто прекршиле полицискиот час. Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.