Тик Так и Зорка

Четврток, 3 јуни

June 03, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 82
Тик Так и Зорка
Четврток, 3 јуни
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 3 јуни
Jun 03, 2021 Season 3 Episode 82
Тик Так и Зорка

Согласно протоколите за свадби, ако гостинот има температура повисока од 37.5 нема да биде примен. А што се случува со поредокот?? Дали ги памтите најважните броеви? Тик Так денес поднесе мотивационо и CV за работната позиција од неговите сништа. Дали Зорка ќе го земе предвид ќе дознаете ако преслушате што пропуштивте утринава. 

Show Notes

Согласно протоколите за свадби, ако гостинот има температура повисока од 37.5 нема да биде примен. А што се случува со поредокот?? Дали ги памтите најважните броеви? Тик Так денес поднесе мотивационо и CV за работната позиција од неговите сништа. Дали Зорка ќе го земе предвид ќе дознаете ако преслушате што пропуштивте утринава.