Тик Так и Зорка

Понеделник, 7 јуни

June 07, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 84
Тик Так и Зорка
Понеделник, 7 јуни
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 7 јуни
Jun 07, 2021 Season 3 Episode 84
Тик Так и Зорка

Ги анализираме песните кои сите се срамат да признаат дека ги слушаат, а чии текст го знаат напамет. 
Што може да откриеме за некоја личност со анализа на ракописот?
Имаме и три родендени, од кои два доаѓаат директ од САД. 

Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Ги анализираме песните кои сите се срамат да признаат дека ги слушаат, а чии текст го знаат напамет. 
Што може да откриеме за некоја личност со анализа на ракописот?
Имаме и три родендени, од кои два доаѓаат директ од САД. 

Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.