Тик Так и Зорка

Четврток, 11 јуни 2021

June 11, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 87
Тик Так и Зорка
Четврток, 11 јуни 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 11 јуни 2021
Jun 11, 2021 Season 3 Episode 87
Тик Так и Зорка

Како  изгледаше најлошиот одмор во животот на Тик Так? Зорка размислува за патентирање на најмакедонскиот изум- селективно слушање. Селски туризам? Или хотел со 5 ѕвезди? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Како  изгледаше најлошиот одмор во животот на Тик Так? Зорка размислува за патентирање на најмакедонскиот изум- селективно слушање. Селски туризам? Или хотел со 5 ѕвезди? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.