Тик Так и Зорка

Петок, 11 Јуни 2021

June 12, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 88
Тик Так и Зорка
Петок, 11 Јуни 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 11 Јуни 2021
Jun 12, 2021 Season 3 Episode 88
Тик Так и Зорка

Тим Тик Так или Тим Зорка? На чија страна се слушателите? Што открива позицијата на спиење за твојот карактер? И дали името има некаква поврзаност со ведрината и позитивата во карактерот? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути

Show Notes

Тим Тик Так или Тим Зорка? На чија страна се слушателите? Што открива позицијата на спиење за твојот карактер? И дали името има некаква поврзаност со ведрината и позитивата во карактерот? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути