Тик Так и Зорка

Вторник, 15 Јуни

June 15, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 90
Тик Так и Зорка
Вторник, 15 Јуни
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 15 Јуни
Jun 15, 2021 Season 3 Episode 90
Тик Так и Зорка

Отворивме една стара болна тема- вошки! Колкав е просечниот национален IQ, дали оди нагоре или надоле? Каков IQ имаат Тик Так и Зорка и кој има  поголем? Кои работи ги правиме често, а може да се опасни за нашето здравје? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Отворивме една стара болна тема- вошки! Колкав е просечниот национален IQ, дали оди нагоре или надоле? Каков IQ имаат Тик Так и Зорка и кој има  поголем? Кои работи ги правиме често, а може да се опасни за нашето здравје? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.