Тик Так и Зорка

Четврток, 17 Јуни

June 17, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 92
Тик Так и Зорка
Четврток, 17 Јуни
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 17 Јуни
Jun 17, 2021 Season 3 Episode 92
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес се потсетија на царот на македонските народни приказни, Ѓорѓи Колозов и неговите најсмешни реплики. Зошто е важно 40 дена по раѓање бебето да не излезе од дома? Постојат ли песни кои до ден денес ги пеете грешно? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка денес се потсетија на царот на македонските народни приказни, Ѓорѓи Колозов и неговите најсмешни реплики. Зошто е важно 40 дена по раѓање бебето да не излезе од дома? Постојат ли песни кои до ден денес ги пеете грешно? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.