Тик Так и Зорка

Среда, 23 јуни

June 23, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 95
Тик Так и Зорка
Среда, 23 јуни
Show Notes

Колкава и каква мотивација му треба на маж за да на +40 чисти автомобил?. Да имаш можност, која македонска ѕвезда би сакал да ти го испере автомобилот и зошто по пералните не работат жени? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.