Тик Так и Зорка

Четврток, 24 јуни

June 24, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 96
Тик Так и Зорка
Четврток, 24 јуни
Show Notes

Растурени љубовни врски како резултат ма ретрограден Меркур. Како најдобро се лечи депресија?  Како мито и корупција работат во пракса. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.