Тик Так и Зорка

Понеделник, 9 Август 2021

August 09, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 1
Тик Так и Зорка
Понеделник, 9 Август 2021
Show Notes

Нова сезона будење со Тик Так и Зорка, а во неа разговараме за совршениот одмор. Која е поврзаноста на македонскиот просечен работник и цвеќето? Од светските трендови, кои полека се пресликуваат кај нас го извдојуваме откривање на полот на бебето во бременоста, проследено со забава, авиони и торти. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути