Тик Так и Зорка

Петок, 13 Август 2021

August 13, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 5
Тик Так и Зорка
Петок, 13 Август 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 13 Август 2021
Aug 13, 2021 Season 4 Episode 5
Тик Так и Зорка

Петочки, воведуваме нова игра која се вика КОЈ ЛАЖЕ.  Со оглед на тоа дека секој хотел кај нас си става ѕвезди по желба, откривае кои се критериумите за доделување ѕвези на светстко ниво и пробуваме да замисиуме каков би бил животот на супер луксузна пловна зграда со 7 ѕвези. Проверивме колку зборови знаете на буквата Љ и објаснивме зошто Охридското езеро во текот на летото го зголемува водостојот. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.

Show Notes

Петочки, воведуваме нова игра која се вика КОЈ ЛАЖЕ.  Со оглед на тоа дека секој хотел кај нас си става ѕвезди по желба, откривае кои се критериумите за доделување ѕвези на светстко ниво и пробуваме да замисиуме каков би бил животот на супер луксузна пловна зграда со 7 ѕвези. Проверивме колку зборови знаете на буквата Љ и објаснивме зошто Охридското езеро во текот на летото го зголемува водостојот. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.