Тик Так и Зорка

Понеделник, 16 Август 2021

August 16, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 6
Тик Так и Зорка
Понеделник, 16 Август 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 16 Август 2021
Aug 16, 2021 Season 4 Episode 6
Тик Так и Зорка

Денес, ги откриваме животните вистини што секоја жена мора да ги знае за мажот. Го анализираме потеклото на зборовите појадок и доручек и се прашуваме дали пиењето кафе е државен непријател број 1. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Денес, ги откриваме животните вистини што секоја жена мора да ги знае за мажот. Го анализираме потеклото на зборовите појадок и доручек и се прашуваме дали пиењето кафе е државен непријател број 1. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.