Тик Так и Зорка

Вторник, 17 Август 2021

August 17, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 7
Тик Так и Зорка
Вторник, 17 Август 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 17 Август 2021
Aug 17, 2021 Season 4 Episode 7
Тик Так и Зорка

Денешното будење го посветивме на СМОКИТЕ.- од начин на јадење па се до содржина.  Ве прашавме што би направиле со 5 000 евра. Дали Тик Так ќе успее да ги најде теглите ајвар кај роденденката? Што пропуштивте утринава, сумирамо во 30 минути. 

Show Notes

Денешното будење го посветивме на СМОКИТЕ.- од начин на јадење па се до содржина.  Ве прашавме што би направиле со 5 000 евра. Дали Тик Так ќе успее да ги најде теглите ајвар кај роденденката? Што пропуштивте утринава, сумирамо во 30 минути.