Тик Так и Зорка

Среда, 18 Август 2021

August 18, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 8
Тик Так и Зорка
Среда, 18 Август 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 18 Август 2021
Aug 18, 2021 Season 4 Episode 8
Тик Так и Зорка

Денешната дружба на Тик Так и Зорка изобилуваше со поделени ставови и мислења. Дали треба да му кажеш на пријателот/пријателката ако нивниот партнер/ка ги изневерува? Откриваме кои се најубавите жени на светот и колку часа на ден жената е најубава. Што пропуштивте утрива, сумирано во 30 минути!

Show Notes

Денешната дружба на Тик Так и Зорка изобилуваше со поделени ставови и мислења. Дали треба да му кажеш на пријателот/пријателката ако нивниот партнер/ка ги изневерува? Откриваме кои се најубавите жени на светот и колку часа на ден жената е најубава. Што пропуштивте утрива, сумирано во 30 минути!