Тик Так и Зорка

Петок, 20 Август 2021

August 20, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 10
Тик Так и Зорка
Петок, 20 Август 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 20 Август 2021
Aug 20, 2021 Season 4 Episode 10
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка  разговараат на тема добивки од играње лото, грепки и наградни игри. Дали и колку е исплатливо за фирмите да организираат наградни игри? Температурни разлики и патешествија, жена по пат на хипноза го терала мажот да ги врши сите домашни работи. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка  разговараат на тема добивки од играње лото, грепки и наградни игри. Дали и колку е исплатливо за фирмите да организираат наградни игри? Температурни разлики и патешествија, жена по пат на хипноза го терала мажот да ги врши сите домашни работи. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.