Тик Так и Зорка

Понеделник, 23 Август

August 23, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 11
Тик Так и Зорка
Понеделник, 23 Август
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 23 Август
Aug 23, 2021 Season 4 Episode 11
Тик Так и Зорка

Денес анализира  која возраст Македонските „деца“ се иселуваат од дома и проверуваме каде котираме по тоа прашање во глобални рамки.  Бараме преведувач од Малешевски на Скопски, а за еден од родендените, Тик Так  е во улога на мајстор посредник за темели, со работно искуство кај Нина и Панче. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минуту!

Show Notes

Денес анализира  која возраст Македонските „деца“ се иселуваат од дома и проверуваме каде котираме по тоа прашање во глобални рамки.  Бараме преведувач од Малешевски на Скопски, а за еден од родендените, Тик Так  е во улога на мајстор посредник за темели, со работно искуство кај Нина и Панче. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минуту!