Тик Так и Зорка

Среда, 25 Август

August 25, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 13
Тик Так и Зорка
Среда, 25 Август
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 25 Август
Aug 25, 2021 Season 4 Episode 13
Тик Так и Зорка

Среќна и насмеана Среда со Тик Так и Зорка, а во неа зборувавме за сообраќајната гужва низ Македонија, иронијата во животот и воспитувањето на децата. Додека гласно се смеевме ви понудивме и неколку бескорисни факти кои ќе можете да ги искористите при разговор, а добивме и корпа од еден од реденденковците. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Среќна и насмеана Среда со Тик Так и Зорка, а во неа зборувавме за сообраќајната гужва низ Македонија, иронијата во животот и воспитувањето на децата. Додека гласно се смеевме ви понудивме и неколку бескорисни факти кои ќе можете да ги искористите при разговор, а добивме и корпа од еден од реденденковците. Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.