Тик Так и Зорка

Петок, 27 Август

August 27, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 16
Тик Так и Зорка
Петок, 27 Август
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 27 Август
Aug 27, 2021 Season 4 Episode 16
Тик Так и Зорка

Од комплимент до комплимент- топло ладно на македонски начин. Колку пати сте се излажале заради добра приказна да гледате филм кој е очајно досаден? Кои се нај(не) иновативните откритија што не доживеале успех? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Од комплимент до комплимент- топло ладно на македонски начин. Колку пати сте се излажале заради добра приказна да гледате филм кој е очајно досаден? Кои се нај(не) иновативните откритија што не доживеале успех? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.