Тик Так и Зорка

Вторник, 31 Август

August 31, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 18
Тик Так и Зорка
Вторник, 31 Август
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 31 Август
Aug 31, 2021 Season 4 Episode 18
Тик Так и Зорка

Што навистина сакаат мажите од жените? Споредба на искуство за жените кај нас и во странство на македонец кој живее во Австралија. Македонците пак тврдат дека жените се непристапни, зошто е тоа така? Јазиците на љубовта во бракот, напишани од разведен автор-кој е твојот? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Што навистина сакаат мажите од жените? Споредба на искуство за жените кај нас и во странство на македонец кој живее во Австралија. Македонците пак тврдат дека жените се непристапни, зошто е тоа така? Јазиците на љубовта во бракот, напишани од разведен автор-кој е твојот? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.