Тик Так и Зорка

Четврток, 2 септември

September 02, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 20
Тик Так и Зорка
Четврток, 2 септември
Show Notes

Тик Так и Зорка денес резимираат што се научивме од цртаните филмови со кои пораснавме. Која е просечната должина на однос меѓу мажот и жената во споредба со животните? Експертските мислења на доктор ветеринар и доктор психолог ни разрешија многу дилеми. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.