Тик Так и Зорка

Петок, 3 Септември

September 04, 2021 Season 4 Episode 21
Тик Так и Зорка
Петок, 3 Септември
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 3 Септември
Sep 04, 2021 Season 4 Episode 21

Тик Так и Зорка утрово зборуваа на тема свадби, обичаи, музика, гости. Кој е Ристо од комитет, присутен на секоја семејна веселба, и член на сечие семејство. Многу свадбарски приказни од слушателите и еден феноменален роденден.  Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.  

Show Notes

Тик Так и Зорка утрово зборуваа на тема свадби, обичаи, музика, гости. Кој е Ристо од комитет, присутен на секоја семејна веселба, и член на сечие семејство. Многу свадбарски приказни од слушателите и еден феноменален роденден.  Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.