Тик Так и Зорка

Вторник, 7 Септември

September 09, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 23
Тик Так и Зорка
Вторник, 7 Септември
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 7 Септември
Sep 09, 2021 Season 4 Episode 23
Тик Так и Зорка

Како звучи интервју за вработување? Тик Так во улога на кандидат, а Зорка во улога на работодавец, одговараат на досадните 20 прашања кои ќе ги сретнете на секое интервју за работа. Што во превод значи динамична работна средина + бонуси, во пари? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.

Show Notes

Како звучи интервју за вработување? Тик Так во улога на кандидат, а Зорка во улога на работодавец, одговараат на досадните 20 прашања кои ќе ги сретнете на секое интервју за работа. Што во превод значи динамична работна средина + бонуси, во пари? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.