Тик Так и Зорка

Вторник, 14 септември

September 14, 2021 Тик Так и Зорка Season 4 Episode 25
Тик Так и Зорка
Вторник, 14 септември
Show Notes

Тик Так и Зорка денес ве прашаа што би донеле на забава, а да почнува на првата буква од Вашето име. Што значи цакум-пакум? Кое е образложението на бабите кои ти поставуваат незгодни прашања пред останатите членови на семејството или нејзините пријателки? Организираме натпревар на тема ајвар. Деталите за конкурсот ќе ги објавиме наскоро- но што е потребно за да учествуваш? Што пропушти утринава сумирано во 30 минути.